Četiri tipa temperamenta

Ličnost je temperament i karakter

Ličnost je ukupnost svih psihičkih osobina čovjeka, koje su kod svakog pojedinca strukturirane i ujedinjene na specifičan način, što svakom čovjeku daje pečat psihološke individualnosti. Ličnost je, dakle, individualan, za svakog pojedinca karakterističan i samo njemu svojstven način povezivanja emocionalnih, motivacijskih i intelektualnih procesa pri doživljavanju i ponašanju. Skupine osobina osobnosti, ujedinjene prema određenim kriterijima, spominju se kao temperament i karakter.

Temperament
je tipičan način emocionalnog doživljavanja i reagiranja i nije skup stečenih
osobina, već je pretežno uvjetovan nasljednim činiteljima. Razvoj temperamenta
ovisi o funkcioniranju vegetativnog živčanog sustava i žlijezda s unutrašnjim izlučivanjem.
Iako je pri oblikovanju temperamenta utjecaj socijalnih činitelja gotovo
neznatan, on se ipak očituje u načinima izražavanja emocija, ovisno o kulturnoj
sredini.

Općenito govoreći, temperament čovjeka očituje se u jačini emocionalnog
doživljavanja, brzini izmjenjivanja emocionalnih stanja, načinu kako se emocije
izražavaju te općem tonu raspoloženja koje kod čovjeka prevladava. Ovisno o
tome kako se ti aspekti emocionalnog života oblikuju i izražavaju, ljudi se
pokušavaju svrstavati u razne tipove temperamenata. Najstarija takva podjela
potječe od grčkog liječnika Hipokrata, iz četvrtog stoljeća prije Krista, a
kasnije ju je preuzeo rimski liječnik Galen, i to se shvaćanje održalo sve do
današnjih dana, u nešto izmijenjenom i znanstveno osnovanijem obliku. Ti tipovi
su: sangvinik, kolerik, melankolik i flegmatik. Naravno da bi bilo teško sve
svoje poznanike i prijatelje, kao i samoga sebe svrstati »bez ostatka« u neki
tip. »Čisti« tipovi u životu ne postoje, stvarni ljudi imaju zbroj mnogih osobina
koje nalazimo u tim pretpostavljenim tipovima. Koncepcija crta ličnosti
podrazumijeva da svaki čovjek ima niz relativno izraženih osobina, više ili
manje zavisnih. Glavnim crtama temperamenta smatraju se: emocionalna stabilnost
– nestabilnost, optimizam – pesimizam, ekstravertiranost – introvertiranost.
Crte temperamenta logički su kontinuumi na čijim su krajevima suprotne
kvalitete. Ne postoji dobar ili loš temperament. Kažemo da ćemo sve tipove
temperamenata naći među zločincima, kao i to da ćemo sve tipove temperamenata
naći među svecima.

Što je karakter?

Karakter se stječe u tijeku socijalizacije, pa se slobodno može reći da je u najvećoj mjeri plod odgoja i učenja.

Odnos  prema drugim ljudima  izražava se određenim crtama karaktera koje poznajemo kao iskrenost,  agresivnost, egoizam, odnosno sebičnost, ili pak altruizam, odnosno  nesebičnost, ili obzirnost.Odnos  prema radu  očituje se, među ostalim, marljivošću i njezinom suprotnošću, tj. lijenošću,  upornošću, odnosno kolebljivošću, odgovornošću, odnosno neodgovornošću.Odnos  prema samome sebi čovjek izražava samopouzdanjem, odnosno njegovom  suprotnosti koju nazivamo nesigurnost. Nadalje, jako je važna crta karaktera  samokritičnost koja se izražava kod vrednovanja vlastitih postupaka, nasuprot  nekritičnosti.

Kao i kod ostalih crta ličnosti, tako ni ovdje nije primjeren crno-bijeli svijet. Nemoguće je pronaći čovjeka koji bi uvijek bio iskren, marljiv itd. Čovjekovo ponašanje dinamički varira izražavajući se brojnim nijansama, jedanput bliže nekom od ekstrema, a drugi put dalje od njega.
Ličnost, bez obzira na to kako je strukturirana, tj. u kakvom su odnosu i kako izražene pojedine njezine osobine, nije jednom zauvijek određena. Ovisna o stalnoj interakciji sa svojom okolinom, ličnost se dinamički mijenja u nastojanju da se što bolje prilagodi promjenjivim okolnostima u kojima djeluje. Problemi prilagođavanja ličnosti proistječu već iz jednostavne činjenice što u svakodnevnom životu čovjek gotovo nijednu svoju potrebu ne zadovoljava, a da pri tome ne mora svladavati i određene prepreke. Svladavajući te zapreke,čovjek strukturira i razvija svoju ličnost.

TEST TIPA TEMPERAMENATA

U  svakom retku izabrat ćete jedan pridjev koji vas najbolje opisuje. Uvijek se  morate odlučiti samo za jedan. Kada ispunite prvi list, prepisat ćete svoje  rezultate na drugi list i zbrojiti. Vidjet ćete koji je vaš dominantan  temperament.

Test

Pustolovan Prilagodljiv Pokretljiv Analitičar
Uporan Zaigran Sklon nagovaranju Smiren
Podložan Samopožrtvovan Društven Snažne volje
Obziran Upravlja sobom Sklon nadmetanju Uvjerljiv
Osvježava druge Prepun poštovanja Suzdržan Sposoban
Veseo Senzitivan Oslanja se na sebe Energičan
Planira Strpljiv Pozitivan Pokretač
Siguran Spontan Organiziran Stidljiv
Uredan Uslužan Prostodušan Optimističan
Prijateljski nastrojen Vjeran Zabavan Silovit
Smion Zanosan Diplomat Sklon pojedinostima
Vedar Dosljedan Kulturan Samosvjestan
Idealističan Neovisan Dobronamjeran Nadahnjuje
Izražajan Odlučan Suhoparan humor Tajanstven
Posrednik Glazbeno nadaren Poticajan Lako se druži s ljudima
Misaon Izdržljiv Govornik Tolerantan
Dobar slušatelj Odan Vođa Živahan
Zadovoljan Glavni u svemu Organizator Centar pozornosti
Perfekcionist Ugodan Produktivan Omiljen
Žustar Hrabar Dobro se ponaša Uravnotežen
Bezizražajan Sramežljiv Drzak Autoritativan
Nediscipliniran Nesuosjećajan Bez zanosa Ne oprašta
Povučen Zamjera Otporan Ponavlja stvari
Brine zbog sitnica Zaplašen Zaboravan Iskren
Nestrpljiv Nesiguran Neodlučan Prekida druge
Neomiljen Ne uključuje se Nepredvidiv Ne pokazuje osjećaje
Svojeglav Nasumce obavlja poslove Teško mu je udovoljiti Oklijeva
Jednostavan Pesimističan Ponosan Popustljiv
Lako se razljuti Nema cilja Svađa se Otuđen
Naivan Negativan stav Hladnokrvan Nehajan
Zabrinut Povučen Radoholičar Želi zadobiti povjerenje
Previše osjetljiv Netaktičan Plah Govorljiv
Sumnjičav Neorganiziran Dominantan Depresivan
Nedosljedan Introvertiran Netolerantan Ravnodušan
Neuredan Neraspoložen Gunđa Manipulativan
Spor Tvrdoglav Razmeće se Skeptičan
Osamljenik Gospodari nad svima Lijen Glasan
Trom Nepovjerljiv Nestrpljiv Rastresen
Osvetoljubiv Nemiran Protivi se Nesmotren
Spreman na kompromis Kritičan Spretan Nestalan

Rezultati testa

SANGVINIK KOLERIK MELANKOLIK FLEGMATIK

POZITIVNE OSOBINE

Pokretljiv Pustolovan Analitičar Prilagodljiv
Zaigran Sklon nagovaranju Uporan Smiren
Društven Snažne volje Samopožrtvovan Podložan
Uvjerljiv Sklon nadmetanju Obziran Upravlja sobom
Osvježava druge Sposoban Prepun poštovanja Suzdržan
Energičan Oslanja se na sebe Senzitivan Veseo
Pokretač Pozitivan Planira Strpljiv
Spontan Siguran Organiziran Stidljiv
Optimističan Prostodušan Uredan Uslužan
Zabavan Silovit Vjeran Prijateljski nastrojen
Zanosan Smion Sklon pojedinostima Diplomat
Vedar Samosvjestan Kulturan Dosljedan
Nadahnjuje Neovisan Idealističan Dobronamjeran
Izražajan Odlučan Tajanstven Suhoparan humor
Lako se druži s ljudima Poticajan Glazbeno nadaren Posrednik
Govornik Izdržljiv Misaon Tolerantan
Živahan Vođa Odan Dobar slušatelj
Centar pozornosti Glavni u svemu Organizator Zadovoljan
Omiljen Produktivan Perfekcionist Ugodan
Žustar Hrabar Dobro se ponaša Uravnotežen
BODOVA
SLABOSTI
Drzak Autoritativan Sramežljiv Bezizražajan
Nediscipliniran Nesuosjećajan Ne oprašta Bez zanosa
Ponavlja stvari Otporan Zamjera Povučen
Zaboravan Iskren Brine zbog sitnica Zaplašen
Prekida druge Nestrpljiv Nesiguran Neodlučan
Nepredvidiv Ne pokazuje osjećaje Neomiljen Ne uključuje se
Nasumce obavlja poslove Svojeglav Teško mu je udovoljiti Oklijeva
Popustljiv Ponosan Pesimističan Jednostavan
Lako se razljuti Svađa se Otuđen Nema cilja
Naivan Hladnokrvan Negativan stav Nehajan
Želi zadobiti povjerenje Radoholičar Povučen Zabrinut
Govorljiv Netaktičan Previše osjetljiv Plah
Neorganiziran Dominantan Depresivan Sumnjičav
Nedosljedan Netolerantan Introvertiran Ravnodušan
Neuredan Manipulativan Neraspoložen Gunđa
Razmeće se Tvrdoglav Skeptičan Spor
Glasan Gospodari nad svima Osamljenik Lijen
Rastresen Nestrpljiv Nepovjerljiv Trom
Nemiran Nesmotren Osvetoljubiv Protivi se
Nestalan Spretan Kritičan Spreman na kompromis
BODOVA
SVEUKUPNO

Rezultati: ČETIRI TIPA TEMPERAMENTA

Govornik

OMILJENI SANGVINIK
Ekstravertiran Optimist

Osjećaji omiljenog sangvinika

Pozitivne emocije:  razgovorljiv, priča priče, središte zabave, dobar osjećaj za humor, pamti boje,  slušatelja ne pušta iz ruku, emocionalan i odlučan, oduševljen, radostan i  iskričav, živahan i izražajan, izvrsno se snalazi na pozornici, širom otvara oči  i nevino promatra, živi u sadašnjosti, promjenjive sklonosti, u srcu iskren,  uvijek ostaje dijete Slabosti: previše priča, pretjeruje i  objašnjava, bavi se nevažnim stvarima, ne može se prisjetiti imena, odbija druge  ljude, katkad djeluje previše sretno, posjeduje neumornu energiju, egoističan,  bjesni i žali se, bučno govori i glasno se smije, naivan, iskorištavaju ga,  upravlja se prema okolnostima, lako se razljuti, nikada  ne odraste

Omiljeni sangvinik na djelu

Pozitivne emocije: dobrovoljno se javlja za  poslove, smišlja nove planove, izvana izgleda sjajno, posjeduje dobre namjere,  energičan je i oduševljen, odlučuje na temelju osjećaja, naglo sve započinje,  nadahnjuje ostale, šarmira druge kako bi ih naveo na posao Slabosti: radije bi pričao, zaboravlja obveze, ne izvršava  obećanja, pouzdanje mu brzo blijedi, nediscipliniran, ima neobične prioritete,  lako ga je omesti, gubi vrijeme pričajući.

Omiljeni sangvinik kao prijatelj

Pozitivne emocije: lako pronalazi prijatelje, voli ljude, uživa u komplimentima, djeluje  uzbuđeno, drugi mu zavide, ne zamjera drugima, brzo se može ispričati, razbija  dosadu, voli spontane aktivnosti. Slabosti: mrzi biti sam, mora  biti u središtu pozornosti, želi biti omiljen, upravlja svakim  razgovorom, prekida druge i ne sluša ih, odgovara umjesto drugih ljudi, nestalan  i zaboravan, ispričava se, ponavlja priče Omiljeni sangvinik kao roditelj Pozitivne emocije: zabavlja sve u kući, katastrofu pretvara u  komediju, cirkuski je majstor, vole ga dječji prijatelji Slabosti: u njegovu domu uvijek vlada gužva, ne sluša cijelu  priču, zaboravlja dječje sastanke, neorganiziran.

Popularni sangvinik kao roditelj

Pozitivne osobine: Unosi radost u dom. Topao. Djeca ga vole, kao i prijatelji njihove djece. Pretvara tragediju u humor. Zabavan. Slabosti: Kasne na sastanke i obaveze djece. Neorganiziran. Ne sluša do kraja.

Onaj koji djeluje

SNAŽNI KOLERIK
Ekstravertiran Pesimist

Osjećaji snažnoga kolerika

Pozitivne osobine: rođeni  vođa, dinamičan i aktivan, mora ispravljati pogreške, samovoljan i odlučan,  uživa u nesuglasicama i sukobima, izaziva povjerenje, nije ga lako obeshrabriti,  može upravljati čime god želi, neovisan i sam sebi dovoljan Slabosti:voli naređivati, nestrpljiv, nagao, ima prisilnu  potrebu za promjenom, ne može se opustiti, previše neobuzdan, bezosjećajan, kad  gubi, ne želi odustati, nije suosjećajan, neprilagodljiv, prenaglo pokušava  ovladati ljudima, ne dijeli komplimente, ne voli suze i osjećaje

Snažni kolerik na djelu

Pozitivne osobine: usmjeren  prema cilju, sagledava cijelu sliku, dobar organizator, traži praktična  rješenja, hitro se upušta u akciju, raspoređuje posao, pomno zahtijeva akciju,  smišlja ciljeve, potiče na aktivnost, uživa kad mu se netko suprotstavlja Slabosti: posjeduje vrlo slabu trpeljivost prema pogreškama,  zahtijeva odanost, ne analizira potankosti, nevažne mu stvari dosađuju, može  biti sklon naglim odlukama, može biti grub ili netaktičan, upravlja ljudima,  mnogo zahtijeva od ljudi, smatra da cilj opravdava sredstvo, rad može postati  njegov bog.

Snažni kolerik kao prijatelj

Pozitivne osobine: ima  malu potrebu za prijateljima, sudjelovat će u grupnim aktivnostima, vodi i  organizira poslove, obično je u pravu, ističe se u hitnim slučajevima Slabosti: sklon je iskorištavanju ljudi, dominira drugima,  odlučuje umjesto drugih, sve zna, posesivan prema prijateljima i supružniku,  suviše neovisan, ne zna reći »žao mi je«, može biti u pravu, ali nije omiljen,  sve može učiniti bolje od ostalih

Snažni kolerik kao roditelj

Pozitivne osobine: čvrsto  vodstvo, postavlja ciljeve, pokreće obitelj na djelovanje, zna prave odgovore Slabosti: sklon je pretjeranoj dominaciji, prezauzet da bi se  bavio obitelji, prebrzo daje odgovore, nestrpljiv je s tuđim slabostima, kod  djece može izazvati depresiju, ne dopušta djeci da se opuste.

Mislilac

SAVRŠENI MELANKOLIK
Introvertiran Pesimist

Osjećaji savršenog melankolika

Pozitivne osobine: duboko promišljen, posjeduje genijalne osobine, nadaren i kreativan,  sklon umjetnosti ili glazbi, filozofski i pjesnički nastrojen, poštuje ljepotu,  osjetljiv na druge ljude, sklon samopožrtvovanju, analitičar, savjestan,  ozbiljan i usmjeren prema cilju Slabosti:pamti negativne  događaje, neraspoložen i depresivan, uživa u tome da bude povrijeđen, posjeduje  lažan osjećaj poniznosti, često odluta u neki drugi svijet, slabo  samopoštovanje, čuje samo ono što želi čuti, egocentričan, previše okrenut prema  unutra, osjeća krivnju, sklon hipohondriji

Savršeni melankolik na djelu

Pozitivne osobine: ravna  se prema svojem rasporedu, perfekcionist, obraća pažnju na potankosti, uporan i  temeljit, sklon redu i organiziran, voli istraživanja, osjeća potrebe drugih,  uočava probleme, pronalazi stvaralačka rješenja, voli karte, grafikone i crteže,  potrebno mu je da završi ono što je započeo Slabosti: nije  usmjeren prema drugim ljudima, depresivan zbog nesavršenosti, odabire teške  poslove, oklijeva kad treba započeti neki posao, previše vremena provodi u  planiranju, više voli analizirati nego raditi, osuđuje sam sebe, teško mu je  ugoditi, često postavlja previsoka mjerila.

Savršeni melankolik kao prijatelj

Pozitivne osobine:  oprezno bira prijatelje, zadovoljan je ako može ostati u pozadini, izbjegava  privlačenje pažnje, odan i vjeran, saslušat će pritužbe, može razriješiti  probleme drugih ljudi, duboko zabrinut za druge ljude, suosjećajan, može biti  ganut do suza, traga za idealnim partnerom Slabosti:posjeduje  duboku potrebu za odobravanjem, sumnja u ljude, živi kroz druge ljude, društveno  nesiguran, povučen i udaljen, kritički nastrojen prema drugima, ne pokazuje  naklonost, ne sviđaju mu se ljudi koji drukčije misle, prepun protuslovlja, ne  oprašta, neprijateljski raspoložen i osvetoljubiv, ne vjeruje komplimentima.

Savršeni melankolik kao roditelj

Pozitivne osobine: postavlja visoka mjerila, želi da sve bude kako treba, dom drži u redu,  skuplja stvari za djecom, žrtvuje svoju volju za druge, potiče djecu na  dobivanje stipendija i razvijanje nadarenosti Slabosti:  postavlja preteške ciljeve, može obeshrabriti djecu, može biti previše brižan,  postaje mučenik, mrzovljan je kad se pojave nesporazumi, na djecu navaljuje  osjećaj krivnje.

Promatrač

SPOKOJNI FLEGMATIK
Introvertiran Optimist

Osjećaji spokojnoga flegmatika

Pozitivne osobine: osobnost koja se ne uznemiruje, ležeran i opušten, smiren, hladan i  sabran, dobro uravnotežen, dosljedan život, tih, ali domišljat, suosjećajan i  ljubazan, skriva osjećaje, sretno pomiren sa životom Slabosti:  ne oduševljava se, ustrašen i zabrinut, neodlučan, izbjegava odgovornost, tiha, željezna volja, sebičan, suviše stidljiv i šutljiv, previše spreman na  kompromise, sebe smatra pravednikom

Spokojni flegmatik na djelu

Pozitivne osobine: sposoban  i pouzdan, spokojan i ugodan, posjeduje administrativne sposobnosti, posreduje u  problemima, izbjegava sukobe, dobro se drži pod pritiskom, pronalazi lakši put Slabosti: nije usmjeren prema ostvarivanju ciljeva, nedostaje  mu motivacija, teško ga je pokrenuti, ne podnosi da ga se gura naprijed, lijen i  nemaran, obeshrabruje druge ljude, radije će biti promatrač.

Spokojni flegmatik kao prijatelj

Pozitivne osobine: s  njime se lako složiti, ugodan i s njime je lako uživati, dobar slušatelj,  istančan smisao za šalu, uživa promatrajući ljude, ima mnogo prijatelja,  suosjećajan i brižan Slabosti:prigušuje tuđe oduševljenje, ne  uključuje se, ne zanimaju ga planovi, prosuđuje druge ljude, zajedljiv i  zadirkuje, odupire se promjenama

Spokojni flegmatik kao roditelj

Pozitivne osobine:  dobar je roditelj, ima vremena za djecu, ne žuri se, može podnijeti i dobro i  zlo, ne uzrujava se lako Slabosti: nedostatak discipline, ne  organizira svoj dom, život shvaća prejednostavno.

»Čisti« tipovi u životu ne  postoje, stvarni ljudi imaju zbroj mnogih osobina koje nalazimo u tim  pretpostavljenim tipovima. Koncepcija crta ličnosti podrazumijeva da svaki čovjek ima niz relativno izraženih osobina, više ili manje zavisnih.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s